Proiecte de hotarare 2022

    


Descarca proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul Bugetului Local a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2021.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022,bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe 2022.pdf (92 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general in vederea depunerii spre finantare prin PNI Anghel Saligny pentru obiectivul - Asfaltare drumurui comunale in satul Garcov.pdf (92 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie public pe anul 2022 si Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2022.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului sursei A al anului precedent.pdf (82 KB)
Descarca proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi din satul Ursa,comuna Garcov.pdf (79 KB)
Descarca proiect de hotarare privind incheierea exercitiului bugetului local pe cele doua sectiuni la sfarsitul trimestrului IV 2021.pdf (86 KB)
Descarca proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in UAT Garcov si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare.pdf (88 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Garcov pe anul 2022 trim. I.pdf (83 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului incepand cu luna martie 2022.pdf (88 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri