Comisii de specialitate

Primăria Garcov

1.Comisia juridică și de disciplină, activități economico-financiare, învățământ, sănătate și
familie

1. POPA ȘTEFAN – președinte
2. VANCEA VERGICĂ – secretar
3. VOINEA MIHAI – membru
4. POPA NELU – membru
5. POPA CONSTANTIN - membru


2. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, muncă și protecție socială, protecție
copii, tineret și sport

1. BARZĂ VALENTIN – președinte
2. DRAGU ION – secretar
3. ODĂIANU STĂNICĂ-ALIN - membru

3. Comisia pentru agricultură, activități social-culturale, culte, protecția mediului și turism
1. PETCU ȚTEFAN – președinte
2. SUBAȘU DORU - secretar
3. NICOLAESCU MIHAELA - membru
 

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri