Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, grad II la compartimentul fond funciar - afisat in data de 18.01.2021